thailand tourism homestay
     
  รักในหลวงรักประเทศไทย
 SPONSORTeam TripsThailand.com

Web Editor Team

One day ago
M 089-141-6424
onenessnana@gmail.com


 ติดต่อลงโฆษณา


;
   หอสมุดแห่งชาติ
หอสมุดแห่งชาติ

หอสมุดแห่งชาติ
เดิมเรียก  “หอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร”  รัชกาลที่  ๕  ทรงโปรดเกล้าฯ  ให้สถาปนาขึ้นเมื่อปี  ๒๔๔๘ 
                อาคารหอสมุดแห่งชาติ  เปิดให้บริการหนังสือหลากหลายประเภท  เช่น  วารสาร  หนังสือพิมพ์  ราชกิจจานุเบกษา  นวนิยาย ฯลฯ  โดยจัดเป็นหมวดหมู่และแบ่งให้บริการเป็นห้องตามประเภทของหนังสือ เช่น  ห้องสมุดศจ. ระพี  สาคริก  ให้บริการเกี่ยวกับกล้วยไม้ห้องหลวงวิจิตรวาทการเปิดให้บริการหนังสือหายาก  ฯลฯ
                หอพระสมุดวชิรญาณ  เก็บตู้พระธรรมและศิลาจารึก

หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  ๙
เป็นศูนย์รวบรวมเพลงพระราชนิพนธ์ทุกรูปแบบตลอดจนรวบรวมแผ่นเสียง  แถบบันทึกเสียง  วีดีทัศน์  แผ่นซีดี  โน๊ตเพลง  หนังสือ  ฯลฯ

                นอกจากจะเปิดให้บริการศึกษา  ค้นคว้าเพลงพระราชนิพนธ์และพระราชกรณียกิจด้านดนตรีแล้ว  ยังให้บริการฟังเพลงพระราชนิพนธ์ด้วย            

ห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร
เก็บรวบรวมต้นฉบับเพลงไทยและเพลงสากล  และเป็นศูนย์ข้อมูลด้านดนตรีสำหรับการค้นคว้าและการทำวิจัยดนตรีไทย ไทยสากล  ไทยลูกทุ่งเพลงพื้นเมืองและดนตรีต่างประเทศ
ภายในอาคารจัดแบ่งเป็นห้องต่างๆ  เช่น  ห้องหลวงวิจิตรวาทการ  ห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมบริพัตร  ห้องพระเจนดุริยางค์  ห้องมนตรี  ตราโมท  ห้องสุนทราภรณ์  ซึ่งในแต่ละห้องจะจัดแสดงผลงานและเกียนรติประวัติของใช้ส่วนตัวหนังสือ  ฯลฯ ของผู้ที่มีชื่อเป็นเจ้าของห้อง

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
จัดตั้งขึ้นเพื่อเก็บรักษาเอกสารประวัติศาสตร์ของประเทศ  โดยเปิดให้บริการ  “เอกสารจดหมายเหตุ”  เพื่อการค้นคว้าและงานวิจัย  แบ่งเป็น  ๒  ประเภท
เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์  ได้แก่  คำสั่ง  ใบบอกบันทึกข้อความ  ประกาศ พระราชบัญญัติ  รายงานการประชุมและวีดิทัศน์  โปสเตอร์  แผนที่  แผนผัง ฟิล์มสไลด์  ภาพถ่ายภาพยนตร์  หลักฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญของชาติ  ฯลฯ

หอภาพยนตร์แห่งชาติ
ทำหน้าที่คัดเลือก  ตรวจสอบ รวบรวมและเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของชาติ  รวมทั้งให้บริการด้านข้อมูล  เอกสารสำหรับอ้างอิง  เพื่อการค้นคว้าและวิจัย
จำนวนฟิล์มภาพยนตร์มีประมาณ  ๕๔,๘๐๐  เรื่อง  แบ่งเป็นภาพยนตร์ข่าวประมาณ  ๔,๐๐๐  เรื่อง  และภาพยนตร์สารคดีประมาณ  ๘๐๐  เรื่อง  โดยจัดเก็บไว้ที่หอภาพยนตร์แห่งชาติ  ศาลายา

หอชิราวุธานุสรณ์
ตั้งอยู่ด้านเหนือของอาคารหอสมุดแห่งชาติ  สร้างขึ้นเพื่อฉลองวันพระบรมราชสมภพครบ  ๑๐๐  ปี  ของรัชกาลที่  ๖
                พระบรมราชะประทรรศนีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ( พระบรมรูปหุ่นขี้ผึ้ง )  จัดแสดงใน  ๑๒  ห้อง  โดยแบ่งตามราชกรณียกิจสำคัญ  เช่น  ห้องทดลองประชาธิปไตยห้องเสวยราชสมบัติ  ห้องความเป็นไทยรำลึก ฯลฯ
                ห้องพระเกียรติรถ  จัดแสดงพระบรมสาทิสลักษณ์ในรัชกาลที่  ๕  สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ  และรัชกาลที่  ๖  รวมทั้งเหรียญกษาปณ์และเหรียญที่ระลึกในวาระต่างๆ  ของรัชกาลที่ ๖
                ห้องปรศุราม  ประดิษฐานพระบรมรูปหุ่นขี้ผึ้งทรงเครื่องเหมือนจริงของรัชกาลที่  ๖  รวม  ๒  องค์

 

ที่ตั้ง : ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี
โทรศัพท์ : (662) 281-5212, 281-5313, 281-5449
โทรสาร : (662) 281-5449

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
โทรศัพท์ : (622) 281-1599, 282-3829
โทรสาร : (662) 281-5341

หอภาพยนตร์แห่งชาติ ศาลายา
โทรศัพท์ : (622) 441-0263-4
โทรสาร : (622) 441-0264

รถประจำทาง : 3 9 16 19 30 32 33 64 65 110
รถปรับอากาศ : 3 505 506
ท่าเรือ : เรือด่วนเจ้าพระยา: ท่าเทเวศน์

เวลาทำการ :
ทุกวัน 9.00-19.30 น.
วันหยุดทำการ : วันนักขัตฤกษ์

ไม่เสียค่าธรรมเนียม


ที่จอดรถ : บริเวณภายในหอสมุด

สถานที่ใกล้เคียง : ตลาดเทเวศน์ พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย พิพิธภัณฑ์ฯ เรือราชพิธี
ห้องสมุด สถานที่ราชการ พิพิธภัณฑ์ ถ่ายรูปได้


ถ้ามีข้อคิดเห็น คำแนะนำกรุณาส่งมาที่ webmaster@TripsThailand.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
• webboard กระดานข่าวและ Gallary รวมรูปภาพ กรุงเทพ
• Google Earth Thailand Map Bangkok
  supporter
;

Link Exchange TripsThailand.com
© 2006Tripsthailand.com All rights reserved.
Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use
Thanks for Information&Images from Tourism Authority of Thailand ,Trips Magazine , patip.com, photoontour.com , travelfish.org

Contact :: chanaphai@hotmail.com
กำแพงเพชร
เชียงราย
เชียงใหม่
ตาก
นครสวรรค์
น่าน
พะเยา
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
แพร่
แม่ฮ่องสอน
ลำปาง
ลำพูน
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
กรุงเทพฯ
กาญจนบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชัยนาท
นครนายก
นครปฐม
นนทบุรี
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
พระนครศรีอยุธยา
เพชรบุรี
ราชบุรี
ลพบุรี
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระแก้ว
สระบุรี
สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี
อ่างทอง
กาฬสินธิ์
ขอนแก่น
ชัยภูมิ
นครพนม
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ยโสธร
ร้อยเอ็ด
เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สุรินทร์
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อำนาจเจริญ
อุดรธานี
อุบลราชธานี
จันทบุรี
ชลบุรี
ระยอง
ตราด
กระบี่
ชุมพร
นครศรีธรรมราช
นราธิวาส
ปัตตานี
พังงา
พัทลุง
ภูเก็ต
ยะลา
ระนอง
สงขลา
สตูล
ตรัง
สุราษฎร์ธานี